You are here

ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษ อิ่มซ่าจุใจเติมเป๊ปซีฟรีไม่อั้น เฉพาะที่ KFC อาคารสยามกิตติ์

Location: Hold'em Denim ห้องเลขที่ G8-9 ชั้น G  
Date:
26 Feb 2016 to 31 Mar 2016
Description:

ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษแล้ววันนี้...อิ่มซ่าจุใจ เติมเป๊ปซี่ฟรีไม่อั้น เฉพาะที่ KFC อาคารสยามกิตติ์ ชั้น G วันนี้-31มี.ค.59 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : 1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทานในร้านเท่านั้น

                 2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า