You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งาน อิ่มเจ  อิ่มใจ  ถูกหลักอนามัย ใส่ใจสุขภาพ   เวลา 10.00 -19.00 น.  ณ บริเวณจุฬาฯ  ซอย 50 (ตลาดสามย่านเดิม)
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00 - 16.30 น.   ร้าน  Theater de Beauty by Utip จัดกิกรรม แถลงข่าวเปิดร้านเป็นทางการ โดยมีดารานักแสดงรับเชิญ  เต้ย จรินทร์พร  จนเกียรติ    และ  เก้า  สุภัสสรา  ธนชาต  
วันศุกร์ที่  8  สิงหาคม  2557  เวลา 9.00 - 14.00 น.   บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) สยามสแควร์  ส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี  โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี   สามารถตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจประเมินสุขภาพจิต  ตรวจเบาหวาน  ตรวจสุขภาพ
วันนี้ 25 กรกฎาคม 2557  ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้นำคณะพนักงานใหม่รุ่นที่ 5/2557 สำนักงานทรัพย์สินจุฬา ฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารสยามกิตติ์ และร่วมสนุกกับกิจกรรม Theater de Beauty by Utip บริเวณชั้น 1  อาคารสยามกิตติ์  และเยี่ยมชมส่วนบริหารกิจการต่างๆ ภายใต้การกำกับของสำนักงาน
จัดกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษ พร้อมลดราคาสินค้าทุกรายการใน shop 15%

Pages