You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อาคารสยามกิตติ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด
              7 พฤษภาคม 2558  คุณนวลอนงค์ ชูเพชร  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณวัลยา  อติวรรณาพัฒน์  กรรมการบริษัท อิตาเลีย โอพีเอ็ม ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด ในโอกาสเปิดร้าน Italia Design รับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ร่วมรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ กับกิจกรรมรณรงค์ ทิ้งขยะ ถูกที่ ถูกเวลา วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ สยามสแควร์ อาคารสยามกิตติ์ และอาคารสยามสแควร์วัน
อาคารสยามกิตติ์ ขอเชิญสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล งานสงกรานต์ แก่ประชาชนทั่วไป  โดยสามารถสรงน้ำได้บริเวณทางเดินโถงกลางทางเข้าภายในอาคาร ชั้น 1
ใหม่!! KFC แนะนำสินค้าใหม่  ไก่กรอบปาปริก้าสไปซ์ คลุกเคล้าปาปริก้าชั้นเยี่ยมจากสเปน หอม อร่อย ทุกรสสัมผัส

Pages