You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จะทำการปิดถนนซอยจุฬาฯ 22 ช่วงจากถนนบรรทัดจนถึงแยกตัดซอยจุฬาฯ 5 เป็นการถาวร เพื่อก่อสร้างอุทยานจุฬาฯ 1
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "จำแม่น จำนาน ไม่ลืม และมีความสุข ด้วยเทคนิคการฝึกสมองแนวใหม่"
เมื่อเร็วๆนี้ รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ  โกศลพันธุ์  รองอธิการบดีจุฬาฯ มอบรางวัลชนะเลิศด้านความสะอาด ตามโครงการ "พลังชุมชนสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2558โดยมอบให้กับหน่วยธุรกิจ (BU) ในการกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัยพ์สิน จุฬาฯ ในประเภทต่างๆประเภทอาคารสูง

Pages